Stein & skiferarbeid

  I Oppdal er vi stolte av skiferen vi har i bygda.
  Oppdal har betydelige forekomster av skiferstein, i to varianter: leirskifer og kvartsittskifer. Den førstnevnte finner vi hovedsakelig i den østlige delen av bygda, spesielt i Gjessengerdalen, mens de største forekomstene av kvartsittskifer ligger i sør, ved Klevan og Sæterfjellet i Drivdalen. Det er også en del skifer av denne typen vest i Oppdal og i Trollheimen.

  Bruken av Oppdalskifer er mange, og det unike med den er at den kan ripes og hogges til murstein.

  Vi utfører selvfølgelig annet murarbeid med alle typer naturstein

  Ulike utførelser
  •    Skifermuring
  •    Tørrmur
  •    Natursteinsarbeid
  •    Granitt
  •    Bellegningsstein ute
  •    Gulv inne
  •    Fasader av skifer/naturstein
  •    mm

  Lest 1683 ganger
  MUR & BO AS, BJØRKMOEN, 7340 OPPDAL | TLF. 908 44 616 | © ALL RIGHTS RESERVED.