Ecoxy etterbrenner

  Gir opptil 20% mer varme ut av veden.

   * Reduserer faren for pipebrann.
   * Bidrar til bedre luftkvalitet med inntil 75% mindre svevestøvutslipp.
   * Kan monteres i nesten alle vedovner

  P1040664Krav til vedovner gitt i NS 3059

  Etter 1. juli 1998 ble det forbudt å installere vedovner uten etterbrenner. Ovner med etterbrenner skal i gjennomsnitt ikke slippe ut mer enn 5 gram partikler (sot) per kg ved, og ovner uten etterbrenner maksimalt 10 gram partikler per kg ved. Det er ingen krav til åpne peiser.

  Ecoxys etterbrenner er utviklet og patentert av professor dr. ing. Johan Hustad ved NTNU.

  Etterbrenneren gjør at gamle vedovner blir tilnærmet like miljøvennlige som såkalt rentbrennende ovner. Dette skjer gjennom at det inne i ovnen foregår en totrinns forbrenning gjennom at forvarmet luft bringes inn i bakkant av ovnsrommet - hvoretter energirike gasser brenner ut i stedet for å kondensere til partikler. En tilleggsgevinst er at en får mindre sot i pipene og dermed redusert fare for pipebrann. Etterbrennerens ytelse er dokumentert gjennom både laboratorie- og felttest (finansiert av SFT - Statens Forurensningstilsyn).

  Lest 5752 ganger
  MUR & BO AS, BJØRKMOEN, 7340 OPPDAL | TLF. 908 44 616 | © ALL RIGHTS RESERVED.