Rune Robertsen

Rune Robertsen

Svømmebasseng

I ti-årsskifte 60/70 ble det bygget mange svømmebasseng på skolene her i landet, da svømmedygtighet blant barn ble innført i skolene. Ca 40 år har gått siden da, og bassengene er utslitte og dårlige. Flere er blitt rehabilitert, men fortsatt står det mange igjen.  Ulike regjeringer har lovet bedring på bassengene i landet, men har ikke helt innfridd…ennå.

Murmester Rune Robertsen sto for prosjektering og utførelse av 3 bassenger og et boblebad i badeanlegget på Oppdal.  Vi har også utført restaureringer i andre basseng, bla ved Lesjaskog skole.

Vi har stor interesse for disse konstruksjonene, og tar på oss gledelig oppdrag i så måte.

Les mer

Piperehabilitering

Av forskjellige årsaker er det mange som må rehabilitere pipene sine. Som regel er det enten at den gamle pipa er svært uøkonomisk i bruk og gir kondensproblemer, eller rett og slett fordi den er brannfarlig å bruke

rehab illDe vanligste grunnene til rehabiliteringer er:
Tverrsnittet er for stort etter at gamle ovner byttes ut med nye
Dårlig isolasjon
Feil fyring med ved
Vedovner er byttet ut med oljekaminer
Dårlig trekk
Utette piper
Lavtemperaturkjeler er montert

Gamle piper er som regel dårlig isolert og har for store tverrsnitt. Moderne ildsteder og fyrkjeler kjennetegnes ved mindre avgassmengde og betydelig lavere røykgasstemperaturer. Følgene av dette er at vanndampen som er i avgassene, kondenserer innvendig på pipeveggene. Avgassen inneholder også aggressive syrer. Disse angriper pipematerialet og fugene i pipa. Resultatet er en nedbrytning av pipa innvendig og en fuktvandring ut mot pipas overflate. Dette vises som store skjolder på utsiden av pipa, eller til og med som fuktige flater og vann. Det beste er naturligvis å ikke la det gå så langt.

Les mer

Grunnarbeid

En god start er halvendt arbeid heter det.
Det er viktig med godt grunnarbeid for alle konstruksjoner, også i bygg.
Riktig masse, isolering, drenering og materialvalg er ting som må ivaretas.
Det er også i dag påkrevd med radonduk i boliger for å forhindre at radongass siver inn i bygget.
Alt dette utfører vi etter gjeldende regler.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen